7 Mar 2011

Cruise catalogue about cruises to South Greenland

Nanortalik is a unique cruise destination – this year we are happy to welcome international cruise ships.

Read our new cruise catalogue here > Download catalogue
Read more about cruises to Nanortalik > Cruises to Greenland

Krydstogtsanløb 2018

 

Nanortalik Tourism Service ApS lukker med udgangen af 2018.

Jeg har besluttet at gå på ”rigtig pension” med udgangen af dette år, hvor jeg bliver 75 år og lukker min forretning den 31. december 2018.
Jeg havde 30 års statstjenestemands ansættelse i det offentlige inden for kultur- og undervisning ansat af den danske stat, hjemmestyret og kommunerne, hvor jeg blev pensioneret som 55 årig den 1. november 1999 med fuld tjenestemandspension.
Jeg har arbejdet som lærer, skole centralchef, konsulent for undervisningsmidler- le-dende skoleinspektør og forvaltningschef.
Mine 19 år som ejer af Nanortalik Tourism Service har været en fantastisk rejse med store kontaktflader med mennesker fra hele verden. Befolkningen her i Nanortalik har været positive samarbejdspartnere og har altid støttet op om mig og min forretning.
Jeg takker mange gange for alt.
Min unge kone Emilie og jeg selv, vil nu finde et nyt liv uden for arbejdsmarkedet. Vi beholder indtil videre vores hus og bopæl her i Nanortalik og vil så rejse til vores sommerhus i Danmark – være mere sammen med vores søn og besøge vores datter og børnebørn i Skotland og naturligvis blive varmet igennem i de varme lande, når den kolde vinter raser her i Nanortalik.
Niels T. Jepsen
Snart PHD
(pensionist hele dagen)

Nanortalik Tourism Service ApS closes by the end of 2018.

I have decided to go on a “real pension” by the end of this year when I stay 75 years and close my business on 31 December 2018.
I had 30 years of civil servant employment in the public sector in the field of culture and edu-cation employed by the Danish state, home rule and municipalities, where I retired as a 55 year old on November 1, 1999 with a full civil servant pension.
I have worked as a teacher, school chief executive, consultant for teaching assistant school inspector and chief executive officer.
My 19 years as owner of Nanortalik Tourism Service has been a great journey with great con-tact areas with people from all over the world. The people in Nanortalik have been positive partners and have always supported my business and me.
I thank you many times for everything.
My young wife Emilie and myself will now find a new life outside the labor market. So far we keep our house and residence here in Nanortalik and will then travel to our cottage in Den-mark – be more with our son and visit our daughter and grandchildren in Scotland and of course be warmed in the hot countries when the cold winter rages here in Nanortalik.
Sincerely
Niels T. Jepsen
Soon PHD
(retired all day

Nanortalik Tourism Service © 2010 – Webdesign: Antistandard - WordPress: Grafiksmeden